Nyhedsbrev
Kvalitetsmodel og servicemål

Kvalitet er apotekets grundpille

Hos Næstved Svane Apotek er kvalitet det helt centrale omdrejningspunkt. Vi arbejder med kvalitet som målestok og alt fra rådgivning, over produkter og til medarbejdernes fysiske fremtoning afspejler en klar holdning til kvalitet.

Her er kvalitet bestemt ikke et luftigt begreb. Tværtimod. Kvaliteten bliver målt og registreret i forhold til nøje definerede standarder. Udover dette bliver alle medarbejdere løbende trænet i kvalitetsarbejdet og bidrager selv aktivt til at udvikle apotekets kvalitetssikringssystem.

Som et af de første apoteker herhjemme er Næstved Svane Apotek blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der bliver udviklet i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv.

Med akkrediteringen er apoteket blevet blåstemplet. Ved at beskrive de daglige arbejdsmetoder nøje sikres en ensartet høj kvalitet. Dermed er der sat yderligere fokus på en effektiv og lovmæssig korrekt ekspedition af vores kunder. Læs mere på DDKM.

Kvalitet er summen af mange interne og eksterne faktorer. Som kunde på Næstved Svane Apotek kan du forvente et meget højt kvalitetsniveau med udgangspunkt i følgende:

 

Svane apoteket arbejder hele tiden på at øge kvaliteten over for vores kunder. I den forbindelse har vi fastsat en række servicemål:

 

Ventetid

95 % af kunderne må højst vente 10 minutter

Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter

Målopfyldelse: Næstved Svanes aktuelle ventetider kan følges her i menuen til højre.

 -

Fejludleveringer

Fejl i forbindelse med ved receptekspedition må ikke overstige 0,02 % af det samlede antal udleveringer. Der måles løbende og to gange årligt gøres det op for at sikre at målet overholdes. Fejl i forbindelse med dosisdispensering gøres selvstændigt op og måles som andelen af fejludleveringer ved dosisdispensering i forhold til det samlede antal dosisudleveringer. Denne må heller ikke overskride 0,02%.

Målopfyldelse: Næstved Svanes Apoteks måling for fejludleveringer ved receptekspedition for 2. og 3. kvartal 2021 viser, at apoteket havde 0,012 % fejludleveringer til kunderne. 

Apotekets måling for fejludleveringer ved dosisdispensering for 2. og 3. kvartal 2021 viser, at apoteket havde 0,032 % fejludleveringer til kunderne.

 

Leveringsgrad

Vi har pligt til at skaffe alle apoteksforbeholdte lægemidler, men har overordnet det mål, at mindst 98 % af vores kunder skal kunne få varen med hjem med det samme. Dette måles som minimum 2 gange årligt.

Målopfyldelse: Næstved Svanes Apoteks måling af leveringsgraden for uge 11 2022 viser, at apoteket var i stand til

at levere 99,03 % af varerne med det samme.

-

Udleveringspraksis

Apoteket er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig, dette kaldes substitution. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.

Næstved Svanes Apoteks udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres, kan ses via linket her i menuen øverst til venstre under Medicin.

Sct Jørgens Apoteks udleveringspraksis i forhold til salg af receptpligtig medicin, der kan substitueres, kan ses via linket her i menuen øverst til venstre under Medcin. 

 

Faglig rådgivning og information

 

Information/faglig rådgivning til skrankekunder samt telefonkunder

Alle apotekets kunder der køber håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug inviteres til dialog.

Målopfyldelse: Målingen blev foretaget i september 2021 ved stikprøvekontrol. Der blev inviteret til dialog og tilbudt information/rådgivning for kunder som købte håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt receptmedicin til eget brug samt.

 

Information/faglig rådgivning til dosiskunder

Alle Kunder der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have en kopi af doseringskortet samt kopi af indlægssedler såfremt denne forefindes. Dette udleveres ved første udlevering. Såfremt der foretages ændringer i medicin udleveres dette igen.

Målopfyldelse: Målingen blev foretaget i september 2021 ved stikprøvekontrol. Alle kunder som købte dosispakket medicin blev inviteret til dialog og tilbudt information/rådgivning

 

Information til forsendelseskunder samt e-handelskunder

Information gives via indlægssedler, som følger lægemiddelpakningerne. Kunden oplyses desuden om at kunne få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved henvendelse til apoteket. Apotekerforeningens faglige kampagner skal også være synlige for apotekets forsendelseskunder. Derfor vil der i kampagneperioderne udsendes brochurer, hvor det skønnes relevant.

Målopfyldelse: Målingen blev foretaget i september 2021 ved stikprøvekontrol. Alle forsendelseskunder samt e-handelskunder fik vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbsmedicin, naturlægemide, stærke vitaminer og mineraler, receptmedicin, og dosispakket medicin.


 

 

as

Dine oplysninger